При оплодотворении болит ли живот: Тянет низ живота при беременности. Причины боли